Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วม​เป็น​เกียรติ​ใน​พิธี​เปิด​งานเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA

21​ มกราคม​ 2565​ นาย​สม​ฤทธิ์​ ไห​ค​ำ​ รองประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ เป็นผู้แทน​ในนาม​ประธาน​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ ร่วม​เป็น​เกียรติ​ใน​พิธี​เปิด​งานเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA เพื่อ​สร้าง​ความเชื่อมั่น​ให้กับนักท่องเที่ยว​ใน​การ​เดิน​ทางท่องเที่ยว​ปลอดภัย​ และกระตุ้น​ให้​เกิด​การ​เดิน​ทางท่องเที่ยว​ภายใน​ประเทศ ณ ลาน Outdoor ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce