Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักอุตสาหกรรม” และร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมแสดงความยินดีกับ นายจักริน วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11 ต่อจากนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล และคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ วาระการทำงานปี 2565 – 2567 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce