หอการค้าเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักอุตสาหกรรม” และร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมแสดงความยินดีกับ นายจักริน วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11 ต่อจากนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล และคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ วาระการทำงานปี 2565 – 2567 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce