หอการค้าเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักอุตสาหกรรม” และร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมแสดงความยินดีกับ นายจักริน วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11 ต่อจากนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล และคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ วาระการทำงานปี 2565 – 2567 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce