หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการจิตกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิบัวหลวง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของผลงานศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดนิทรรศการดังกล่าวจะมีการจัดแสดงตามภูมิภาคต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce