หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเปิดเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดเกียรติในพิธีเปิด โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมเชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Economy City 2022) โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมไปถึงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตลอดจนมุ่งพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ (Creative City) ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce