หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเปิดเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดเกียรติในพิธีเปิด โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมเชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Economy City 2022) โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมไปถึงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตลอดจนมุ่งพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ (Creative City) ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce