หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย”เศรษฐกิจยุคโควิด – 19 และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหอการค้าฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจยุค COVID-19 และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวนการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในโอกาสที่พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 จำนวน 140 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที 24-30 มกราคม 2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce