หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย”เศรษฐกิจยุคโควิด – 19 และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหอการค้าฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจยุค COVID-19 และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวนการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในโอกาสที่พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 จำนวน 140 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที 24-30 มกราคม 2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce