หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เเละเเสดงความยินดีกับประธานธนาคารชมรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชาติ ภีระคำ ประธานชมรมท่านใหม่ ประจำวาระปี 2564-2565 ณ ภัตตาคาร เจี่ยท้องเฮง ฟ้าฮ่าม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce