หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ภาคเหนือ หอการค้าไทย และอดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมหารือดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในคนั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน / การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี / การศึกษา / การท่องเที่ยว / นโยบายที่อำนวยความสะดวกและง่ายมากขึ้น สำหรับนักธุรกิจชาวไทย / การเชื่อมโยงทางอากาศและทางบก ระหว่าง 2 ประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce