หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ภาคเหนือ หอการค้าไทย และอดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมหารือดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในคนั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน / การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี / การศึกษา / การท่องเที่ยว / นโยบายที่อำนวยความสะดวกและง่ายมากขึ้น สำหรับนักธุรกิจชาวไทย / การเชื่อมโยงทางอากาศและทางบก ระหว่าง 2 ประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce