Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ภาคเหนือ หอการค้าไทย และอดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมหารือดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในคนั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน / การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี / การศึกษา / การท่องเที่ยว / นโยบายที่อำนวยความสะดวกและง่ายมากขึ้น สำหรับนักธุรกิจชาวไทย / การเชื่อมโยงทางอากาศและทางบก ระหว่าง 2 ประเทศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce