หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.30น.นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ชิปโปรมาโคร จำกัดบริษัท วรุณ จำกัดบริษัท เจริญ เร้นทัล เซอร์วิส จำกัดณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce