Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.30น.นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ชิปโปรมาโคร จำกัดบริษัท วรุณ จำกัดบริษัท เจริญ เร้นทัล เซอร์วิส จำกัดณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce