หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.30น.นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ชิปโปรมาโคร จำกัดบริษัท วรุณ จำกัดบริษัท เจริญ เร้นทัล เซอร์วิส จำกัดณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce