Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมจัดงาน “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”

31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานYEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่จะจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs และประชาชนภายใต้ 4 มาตรการ

✅ มาตรการส่งเสริม พัฒนาทักษะให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ

✅ มาตรการสร้างโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำและเป็นธรรมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

✅ มาตรการพักชำระหนี้ และชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย

✅ มาตรการฟื้นฟู ให้พื้นที่ขาย พัฒนาช่องทางเพิ่มรายได้

และร่วมหารือสิทธิประโยชน์พิเศษกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีในวันงาน ณ ธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม ถนนช้างคลาน)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce