หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมจัดงาน “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”

31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานYEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่จะจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs และประชาชนภายใต้ 4 มาตรการ

✅ มาตรการส่งเสริม พัฒนาทักษะให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ

✅ มาตรการสร้างโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำและเป็นธรรมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

✅ มาตรการพักชำระหนี้ และชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย

✅ มาตรการฟื้นฟู ให้พื้นที่ขาย พัฒนาช่องทางเพิ่มรายได้

และร่วมหารือสิทธิประโยชน์พิเศษกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีในวันงาน ณ ธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม ถนนช้างคลาน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce