หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมจัดงาน “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”

31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานYEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่จะจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs และประชาชนภายใต้ 4 มาตรการ

✅ มาตรการส่งเสริม พัฒนาทักษะให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ

✅ มาตรการสร้างโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำและเป็นธรรมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

✅ มาตรการพักชำระหนี้ และชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย

✅ มาตรการฟื้นฟู ให้พื้นที่ขาย พัฒนาช่องทางเพิ่มรายได้

และร่วมหารือสิทธิประโยชน์พิเศษกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีในวันงาน ณ ธนาคารออมสินภาค 8 (โรงเรียนวชิรวิทย์เดิม ถนนช้างคลาน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce