หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2565 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงง่ายและสะดวก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ Digital Startup โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเครือข่ายดิจิทัลภาคเหนือและผู้ให้บริการเทคโนโลยี ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce