Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2565

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (MISS CHIANG MAI 2022) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ และคัดเลือกสาวงามทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมทำกิจกรรมงานเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ชั้น 1 โซนหน้าลิฟท์แก้ว

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce