Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่รับมอบเงินอุดหนุนโครงการ Chiang Mai Care Campaign

วันที่ 5 เมษายน 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ เข้ารับมอบเงินอุดหนุน โครงการ Chiang Mai Care Campaign จำนวน 1,200,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว

โครงการ Chiang Mai Care Campaign จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในลักษณะของการพักผ่อนแบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ (Long Term Care and Long Stay) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยร้านอาหาร และสถานประกอบการบริการ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และเทคนิคการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการกิจกการดูแลสุขภาพ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการภายในเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce