หอการค้าเชียงใหม่รับมอบเงินอุดหนุนโครงการ Chiang Mai Care Campaign

วันที่ 5 เมษายน 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ เข้ารับมอบเงินอุดหนุน โครงการ Chiang Mai Care Campaign จำนวน 1,200,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว

โครงการ Chiang Mai Care Campaign จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในลักษณะของการพักผ่อนแบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ (Long Term Care and Long Stay) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยร้านอาหาร และสถานประกอบการบริการ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และเทคนิคการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการกิจกการดูแลสุขภาพ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการภายในเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce