หอการค้าเชียงใหม่รับมอบเงินอุดหนุนโครงการ Chiang Mai Care Campaign

วันที่ 5 เมษายน 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ เข้ารับมอบเงินอุดหนุน โครงการ Chiang Mai Care Campaign จำนวน 1,200,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว

โครงการ Chiang Mai Care Campaign จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในลักษณะของการพักผ่อนแบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ (Long Term Care and Long Stay) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยร้านอาหาร และสถานประกอบการบริการ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 20 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และเทคนิคการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการกิจกการดูแลสุขภาพ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการภายในเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce