Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ประชุมหารือทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสันติ เหล่าพาณิชกุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนร่วมประชุมหารือทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce