Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่จัดพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า

18 ก.พ. 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออก และผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce