Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่จัดกิจกรรมBusiness Matching ภายใต้โครงการ iNTER-BIZ Connects

วันที่ 18 มีนาคม 2565 โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER-BIZ Connects) กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจและนักลงทุน (Business Matching) โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ภายในงานเริ่มกิจกรรมด้วยการแนะนำนักธุรกิจและนักลงทุน (Buyer/Retailer) มากกว่า 10 บริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูปได้เจรจาธุรกิจในแบบตัวต่อตัว สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการโดยได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบ พร้อมมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี นับเป็นกิจกรรมส่งท้ายที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการก่อนปิดโครงการอย่างสวยงาม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce