หอการค้าเชียงใหม่ขอเชิญรับฟัง“การนำเสนอแนวทางการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้ที่สนใจรวมถึงผู้จัดงาน (organizer) เข้าร่วมรับฟัง “การนำเสนอแนวทางการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ทาง zoom ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00น

📌กำหนดการ
10:00-10:10 เปิดประชุม วัตถุประสงค์และสิ่งที่จะได้รับจากการร่วมประชุม
10:10-10:30 ผู้แทน สสปน บรรยายเรื่อง แนวทางการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ
10:30-10:50 ช่วงถามตอบ ให้คำปรึกษา
10:50-11:00 สรุป

ไมซ์ม่วนใจ๋ Northern MICE Thailand TCEB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98164154351?pwd=SzJsUHVhNEh5THdKTEtZKzlsazA1dz09

Meeting ID: 981 6415 4351
Passcode: 6044

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce