หอการค้าฯ ให้สัมภาษณ์กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอโครงการวิจัย “การส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy ” ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดย โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce