หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

หอการค้าไทย ร่วมกับ สสว. ดำเนิน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้พบปะและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ ในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนการเงินและกฎหมายภาษี การจัดทาแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน การสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บนหน้าเว็บไซต์ของหอการค้าไทย (https://bit.ly/3k2hJFG)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน โทร. 02-018-6888 ต่อ 4360, 4390 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce