Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

หอการค้าไทย ร่วมกับ สสว. ดำเนิน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้พบปะและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ ในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนการเงินและกฎหมายภาษี การจัดทาแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน การสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บนหน้าเว็บไซต์ของหอการค้าไทย (https://bit.ly/3k2hJFG)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน โทร. 02-018-6888 ต่อ 4360, 4390 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce