Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

หอการค้าไทย ร่วมกับ สสว. ดำเนิน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้พบปะและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ ในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนการเงินและกฎหมายภาษี การจัดทาแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน การสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น

ท่านผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บนหน้าเว็บไซต์ของหอการค้าไทย (https://bit.ly/3k2hJFG)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน โทร. 02-018-6888 ต่อ 4360, 4390 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce