หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วย นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าฯ เเละ คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 ) เพื่อสร้างความรับรู้ เเนวทางความร่วมมือ เเนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ รับทราบสภาพปัญหา เเละผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องประชุมนิมมานคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการวันนิมมานจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read More →

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce