หอการค้าฯ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เเละการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องลานนามบอลรูม 2 3 โรงเเรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าฯ ประจำปี 2564 เเละมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565 มีสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยหอการค้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” ธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดหลังสถานการณ์ COVID-19 ” บรรยายโดย คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เเละผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในสมัยที่ 23 โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ได้รับเเต่งตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 15 สมัยที่ 23 ในปัจจุบัน

ต่อมาในช่วงเวลา 18.00 น. ณ ห้องลานนาบอลรูม 3 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละคณะกรรมการฯ สมัยที่ 22 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแทนคำขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เเละองค์กรพันธมิตร สำหรับความร่วมมือเเละดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา

— ขอเเสดงความยินดีกับประธานเเละคณะกรรมการท่านใหม่ทุกท่าน —

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce