Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เเละการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องลานนามบอลรูม 2 3 โรงเเรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าฯ ประจำปี 2564 เเละมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565 มีสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยหอการค้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” ธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดหลังสถานการณ์ COVID-19 ” บรรยายโดย คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เเละผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในสมัยที่ 23 โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ได้รับเเต่งตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 15 สมัยที่ 23 ในปัจจุบัน

ต่อมาในช่วงเวลา 18.00 น. ณ ห้องลานนาบอลรูม 3 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละคณะกรรมการฯ สมัยที่ 22 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแทนคำขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เเละองค์กรพันธมิตร สำหรับความร่วมมือเเละดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา

— ขอเเสดงความยินดีกับประธานเเละคณะกรรมการท่านใหม่ทุกท่าน —

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce