หอการค้าฯ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เเละการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องลานนามบอลรูม 2 3 โรงเเรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าฯ ประจำปี 2564 เเละมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565 มีสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยหอการค้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” ธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดหลังสถานการณ์ COVID-19 ” บรรยายโดย คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เเละผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในสมัยที่ 23 โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ได้รับเเต่งตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 15 สมัยที่ 23 ในปัจจุบัน

ต่อมาในช่วงเวลา 18.00 น. ณ ห้องลานนาบอลรูม 3 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละคณะกรรมการฯ สมัยที่ 22 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแทนคำขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เเละองค์กรพันธมิตร สำหรับความร่วมมือเเละดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา

— ขอเเสดงความยินดีกับประธานเเละคณะกรรมการท่านใหม่ทุกท่าน —

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce