Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารออมสิน เเนะนำโครงการนเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการฯ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนฯ , นายไกรสิทธิ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเเนะนำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce