หอการค้าฯเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารออมสิน เเนะนำโครงการนเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการฯ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนฯ , นายไกรสิทธิ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเเนะนำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce