Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าฯเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารออมสิน เเนะนำโครงการนเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการฯ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการฯ , นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนฯ , นายไกรสิทธิ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเเนะนำโครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce