หอการค้าไทย หารือ ธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทั้งใน-นอก ประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการฯ เข้าหารือร่วมกับคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 26 ธนาคารกรุงเทพฯ สีลม โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

  1. การเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพ ทั้งในและต่างประเทศ โดยหอการค้าไทยเสนอให้เครือข่ายในต่างประเทศสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

  2. การส่งเสริมการค้าชายแดน โดยหอการค้าไทยเสนอให้สนับสนุนให้มีการใช้ Local Currency ในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย เข้าไปลงทุนใน CLMV โดยใช้เครือข่ายของธนาคารกรุงเทพให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการดำเนินงานของสภาธุรกิจไทย-จีน

  3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEC

  4. สนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าไทย โดยเสนอให้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย อาทิเช่นการจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นต้น

 

ที่มา:หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce