หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกบูธรับสมัครงาน ในกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน “Job Fair By CMRU 2022

📢 เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษา มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึ่งจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน “๋Job Fair By CMRU 2022” 👨🏻‍🎓👨🏻‍💼

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกบูธรับสมัครงาน ในกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน “Job Fair By CMRU 2022” เพื่อได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการ
 
📌ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ขนาดบูธ ความกว้าง 2 เมตร ประกอบด้วย
 โต๊ะพับหน้าขาว (ขนาด 180x60x74 cm.) จำนวน 1 ตัว
 เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
 
☎️ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ แอม กันต์กนิษฐ์ 080 4608787
 

ภาพแผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce