หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย (H.E. Mr. Mohammed Abdul Hye) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Syed Rashedul Hossen กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 

ทั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตบังกลาเทศ-ไทย และร่วมกันหารือเกี่ยวกับโอกาส ในความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม การบริการสุขภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐบังกลาเทศ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce