หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา”พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) “

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ-เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ” ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
.
ซึ่ง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Personal Data Protection Act ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ณ Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce