หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
.
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการ Thailand Policy Lab (TPLab) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นของภาคอาหารในพื้นที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce