หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
.
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการ Thailand Policy Lab (TPLab) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นของภาคอาหารในพื้นที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce