หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการ “แข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022”

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิส กรรมการเลขานุการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการ “แข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่

โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวคำเปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้ โครงการแข่งขันบาสเกตบอล รายการ UTCC 3X3 Championship 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียนและผลักดันการสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพ ควบคู่กับการเรียน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce