หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน ให้การต้อนรับ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนางโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อร่วมประชุม หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือเกตษรกรลิ้นจี้จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การยกระดับคุณภาพสินค้า การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce