Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก”

ว่าด้วยเรื่องของ “ปัญหาของสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนับวันจะแย่ลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้น ฝุ่นควันที่มากขึ้นทุกปี

อันมาผลมาจากการเติบโตของภาคอุตหกรรมอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเกิดเติบโตของภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค จนเกิดเป็นปัญหาขยะที่ตามมา.

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอง หรือ ผู้บริโภคนั้น ได้หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของปัญหาของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการเองบางแหล่งมี การงดให้ถุงพลาสติก บางแหล่งยังแน่นย้ำในเรื่องของ Net Zero กันมากขึ้น

ซึ่ง Net Zero คือแนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ โดยการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดคาร์บอน

ด้านผู้บริโภคเองจะเห็นได้ปัจุบันผู้บริโภคหันมาใช้รถฟ้าไฟกันมากขึ้น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ด้วยความตระหนักถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นั้นเอง

ด้วยในวัน 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อให้ทุกคน หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวคล้อมกันมากยิ่งขึ้น.

อ้างอิง

https://bit.ly/3K94EWq

https://bit.ly/3Ow7YhK

https://bit.ly/3EzIRpM

——————————————————————————————

ช่องการรับข่าว

Facebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

สนใจสมัครสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ติดต่อ 053 105 038

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce