Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก”

ว่าด้วยเรื่องของ “ปัญหาของสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนับวันจะแย่ลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้น ฝุ่นควันที่มากขึ้นทุกปี

อันมาผลมาจากการเติบโตของภาคอุตหกรรมอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเกิดเติบโตของภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค จนเกิดเป็นปัญหาขยะที่ตามมา.

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอง หรือ ผู้บริโภคนั้น ได้หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของปัญหาของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการเองบางแหล่งมี การงดให้ถุงพลาสติก บางแหล่งยังแน่นย้ำในเรื่องของ Net Zero กันมากขึ้น

ซึ่ง Net Zero คือแนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ โดยการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดคาร์บอน

ด้านผู้บริโภคเองจะเห็นได้ปัจุบันผู้บริโภคหันมาใช้รถฟ้าไฟกันมากขึ้น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ด้วยความตระหนักถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นั้นเอง

ด้วยในวัน 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อให้ทุกคน หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวคล้อมกันมากยิ่งขึ้น.

อ้างอิง

https://bit.ly/3K94EWq

https://bit.ly/3Ow7YhK

https://bit.ly/3EzIRpM

——————————————————————————————

ช่องการรับข่าว

Facebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

สนใจสมัครสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ติดต่อ 053 105 038

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce