Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม (200 ถุง) ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (CSR CM) ในกิจกรรม Live โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่ผู้พิการ แม่ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบข้าวสารให้แก่คุณพิสิษฐ์ ธรรมรังษี กรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (CSR CM) ในกิจกรรม Live การกุศล ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมบุญถาวรเชียงใหม่ “1 แชร์ของท่านบอกบุญให้ชาวเชียงใหม่ 20 บาทของท่านต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต” มาร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในการช่วยเหลือกลุ่มแม่ต่างๆ ได้ทางเพจ CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ และผ่านทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายกัลยาณมิตรที่ดี ที่ขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมเชียงใหม่ เกิ้อกูลสังคมร่วมกัน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce