หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม (200 ถุง) ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (CSR CM) ในกิจกรรม Live โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่ผู้พิการ แม่ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบข้าวสารให้แก่คุณพิสิษฐ์ ธรรมรังษี กรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ (CSR CM) ในกิจกรรม Live การกุศล ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมบุญถาวรเชียงใหม่ “1 แชร์ของท่านบอกบุญให้ชาวเชียงใหม่ 20 บาทของท่านต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต” มาร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในการช่วยเหลือกลุ่มแม่ต่างๆ ได้ทางเพจ CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ และผ่านทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายกัลยาณมิตรที่ดี ที่ขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมเชียงใหม่ เกิ้อกูลสังคมร่วมกัน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce