Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565โดยเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์พิธี ผ่านระบบ Online โดยวิธี LIVE ผ่านทาง Page Facebook :fb.me/the.chiangmai.chamber ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น.

ในพิธีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ที่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้ จำนวน 31 ท่าน และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จำนวน 22 ท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก ในหัวข้อ ” SME ไปไกลกับ กลต. ” โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หัวข้อ ” นวัตกรรมนำธุรกิจ และการพัฒนาเมือง “โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce