หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565 โดยเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์พิธี ผ่านระบบ Online

โดยวิธี LIVE ผ่านทาง Page Facebook :fb.me/the.chiangmai.chamber ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น.ในพิธีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ที่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้ จำนวน 31 ท่าน และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จำนวน 22 ท่าน

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก ในหัวข้อ ” SME ไปไกลกับ กลต. ” โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หัวข้อ ” นวัตกรรมนำธุรกิจ และการพัฒนาเมือง “โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce