Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565 โดยเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์พิธี ผ่านระบบ Online

โดยวิธี LIVE ผ่านทาง Page Facebook :fb.me/the.chiangmai.chamber ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น.ในพิธีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ที่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้ จำนวน 31 ท่าน และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จำนวน 22 ท่าน

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก ในหัวข้อ ” SME ไปไกลกับ กลต. ” โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หัวข้อ ” นวัตกรรมนำธุรกิจ และการพัฒนาเมือง “โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce