Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เสวนา “สถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ” Round Table Dialog on PM2.5: Thailand Guiding Policy

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนา “สถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ” Round Table Dialog on PM2.5: Thailand Guiding Policy ในฐานะ รองประธานกรรมการ ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับ พ.ต.ต. ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา และคุณไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุ​เทพ​ อ.เมือง​ จ.เชียงใหม่​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce