หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือกิจกรรมร่วมกับทูตประเทศฟินแลนด์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนประธานหอการค้าฯ ร่วมให้การต้อนรับเเละรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ คณะท่านทูตประเทศฟินแลนด์ โดยทีมทูตที่ดูแลด้าน chamber of commerce สนใจที่จะประสานความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) โดยจะเน้นไปยังเรื่องของ young entrepreneur ด้านการศึกษา ณ ห้องอาหารแสนคำเทอเรส

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce