Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือกิจกรรมร่วมกับทูตประเทศฟินแลนด์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนประธานหอการค้าฯ ร่วมให้การต้อนรับเเละรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ คณะท่านทูตประเทศฟินแลนด์ โดยทีมทูตที่ดูแลด้าน chamber of commerce สนใจที่จะประสานความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) โดยจะเน้นไปยังเรื่องของ young entrepreneur ด้านการศึกษา ณ ห้องอาหารแสนคำเทอเรส

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce