Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือกิจกรรมร่วมกับทูตประเทศฟินแลนด์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนประธานหอการค้าฯ ร่วมให้การต้อนรับเเละรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ คณะท่านทูตประเทศฟินแลนด์ โดยทีมทูตที่ดูแลด้าน chamber of commerce สนใจที่จะประสานความสัมพันธ์กับทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) โดยจะเน้นไปยังเรื่องของ young entrepreneur ด้านการศึกษา ณ ห้องอาหารแสนคำเทอเรส

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce