Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC) , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC) ( นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ , นางสาวพิลาศลักษณ์ อนันตธนโชคดี เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 4 สัปดาห์ 48 ชั่วโมง ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงเเรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce