Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC) , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC) ( นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ , นางสาวพิลาศลักษณ์ อนันตธนโชคดี เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 4 สัปดาห์ 48 ชั่วโมง ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงเเรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce