หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ( หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ ) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงเเรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce