Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ( หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ ) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงเเรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce