หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ( หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ ) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงเเรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce