หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานฉลองวันชาติญี่ปุ่นประจำปี 2564

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายนพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายวริทธิ์ อนุชิราชีวะ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานฉลองวันชาติญี่ปุ่นประจำปี 2564 เนื่องในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่นจะทรงมีพระนมพรรษาครบ 61 พรรษา ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จึงได้จัดงานเลี้ยงฉลองดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงเเรมเเชงกรีลาเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce