Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวเเทนมอบทุนการศึกษา ในนามมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ด้วย มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา  สารสิน มีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว โดยมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาทายาทจำนวน 3 ทุน ดังนี้.-

1.   ด.ญ.ศศิวิมล     มือขุนทด      จำนวนเงิน 20,000.- บาท

2.   นายศิรวิชญ์      มือขุนทด       จำนวนเงิน 20,000.- บาท

3.   นางสาวศศิวิไล  ไชยวงศ์        จำนวนเงิน 20,000.- บาท

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce