หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวเเทนมอบทุนการศึกษา ในนามมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

ด้วย มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา  สารสิน มีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว โดยมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาทายาทจำนวน 3 ทุน ดังนี้.-

1.   ด.ญ.ศศิวิมล     มือขุนทด      จำนวนเงิน 20,000.- บาท

2.   นายศิรวิชญ์      มือขุนทด       จำนวนเงิน 20,000.- บาท

3.   นางสาวศศิวิไล  ไชยวงศ์        จำนวนเงิน 20,000.- บาท

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce