Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือร่วมกับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ และ นายจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานฉลองวันชาติญี่ปุ่นประจำปี 2564

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาคม สุวร …

Read More →

หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ หอการค้าไทย ร่วมกับ สสว. ดำเนิน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้ …

Read More →

ดาวน์โหลด TCC Connect สิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับ ” คนการค้า”

สมัคร Member TCC Connect รับสิทธิประโยชน์เพียบ!! แต้ม All Member 7-11 x 2 point-เพียงมีบัตร All Memb …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce