หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือร่วมกับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ และ นายจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce