Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือร่วมกับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ และ นายจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce