หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเเละหารือร่วมกับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ และ นายจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce