Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดตัวโครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างฯ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เเละ เป็น Modertor เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง จากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia” บริหารโดยศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ภายใต้สังกัดของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ @วันนิมมาน เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานฉลองวันชาติญี่ปุ่นประจำปี 2564

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอาคม สุวร …

Read More →

หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ หอการค้าไทย ร่วมกับ สสว. ดำเนิน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้ …

Read More →

ดาวน์โหลด TCC Connect สิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับ ” คนการค้า”

สมัคร Member TCC Connect รับสิทธิประโยชน์เพียบ!! แต้ม All Member 7-11 x 2 point-เพียงมีบัตร All Memb …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce