Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังชี้เเจงเเละจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังชี้เเจงเเละจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565 ซึ่งจะมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าฯเเละเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา13.00-17.00 น. ณ ห้องลานนา2-3 โรงเเรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 39 ราย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce