หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เเละได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีใหม่ ประจำปี 2564 เเละภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ ให้แก่คณะกรรมการหอการค้าฯทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูล ความรู้ใหม่ในการใช้ภาษีกับธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce