หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เเละได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีใหม่ ประจำปี 2564 เเละภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ ให้แก่คณะกรรมการหอการค้าฯทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูล ความรู้ใหม่ในการใช้ภาษีกับธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce