หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 1

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์นันทา 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce