หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานในที่ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce