Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานในที่ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce