หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานในที่ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce