Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสมโภส ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ประธานกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เเละ คณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “Tech Startups and Innovation: Total Solution by STeP ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “How to be Startups: Intensive Learning from the
Real Case” เเละแนะนำโครงการ ม้านิลมังกร Thailand InnoBIZ Champion โดย คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ณ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce