Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสมโภส ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ประธานกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เเละ คณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “Tech Startups and Innovation: Total Solution by STeP ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “How to be Startups: Intensive Learning from the
Real Case” เเละแนะนำโครงการ ม้านิลมังกร Thailand InnoBIZ Champion โดย คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ณ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce