หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการฯ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020 ณ ห้องAuditorium โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce