Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการฯ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020 ณ ห้องAuditorium โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce