Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการฯ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020 ณ ห้องAuditorium โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce