Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการฯ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020 ณ ห้องAuditorium โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงาน และแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 1

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์ ว …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาฯ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกร …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!