หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการฯ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Yec2020 ณ ห้องAuditorium โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce