หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือด้านการค้าหารลงุทนฯ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสันติ เหล่าพาณิชยกุล กรรมการนายทะเบียน และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย (Mr.Kevin Cheok) และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ” &#8212 …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce