หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีฯ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด มีผู้แแทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัด , ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ , ผู้เเทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือทางกฎหมายเเละการบังคับคดีจังหวัด , ผู้แทนชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด , ผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัด , ผู้เเทนอุตสาหกรรมจังหวัด เเละ ผู้เเทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการที่มีอำนาจในการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce