หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีฯ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด มีผู้แแทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัด , ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ , ผู้เเทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือทางกฎหมายเเละการบังคับคดีจังหวัด , ผู้แทนชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด , ผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัด , ผู้เเทนอุตสาหกรรมจังหวัด เเละ ผู้เเทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการที่มีอำนาจในการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce