Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเกียรติร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการผู้ช่วยปฏิคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ณ ห้องนิมมาน 1 ชั้น 5 นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce