หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเกียรติร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการผู้ช่วยปฏิคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ณ ห้องนิมมาน 1 ชั้น 5 นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce