หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ , นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ และ นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการอาวุโส และคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เรื่องการช่วยเหลือ SME ในการเข้าหาซอล์ฟโลนให้ง่ายขึ้น การขยายการพักชำระหนี้ การร่วมมือกันในการช่วย การปรับโครงสร้างหนี้ให้ SME ณ สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce